Privacyverklaring

Amrâth Hôtels hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van haar gasten en de bezoekers van deze website. Uw persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de Algemene Verordening Persoonsgegeven (AVG), welke van kracht is per 25 mei 2018.

Lees hier onze privacyverklaring

Beheer cookies